Информация за компанията, обработваща Вашите лични данни:

Наименование: „Европа Стил“ ЕООД ЕИК: 201730591 
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Кракра 1, вх. 7, ап. 10 
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Александър Дякович" 20, офис 1 
​Телефон за връзка: 052 600923, GSM 0889 94 50 10 E-mail: europastyle_office@mail.bg
​Website: www.europastyle.eu

Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и съхраняването им . Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Информация за компетентния орган, осъществяващ надзор за защита на личните данни: 
Комисия за защита на личните данни 
Адрес: гр. София, ул. Проф. Цветан Лазаров 2
телефон за връзка: 02 915 3518 
website: www.cpdp.bg

1.Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни Администраторите на www.europastyle.eu обработват и съхраняват личните данни на своите клиенти във връзка с използването на онлайн магазина и сключване на договори с компанията на основание чл.6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016//679 (GDPR) и на някое от следните основания: -Вашето изрично съгласие, дадено като клиент и потребител на онлайн магазина. -Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас; -Законовите задължения, касаещи спазването им от администраторите и клиентите -За легитимните интереси на администраторите или трета страна по договора

2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни -Информационните данни , които получават администраторите на дружеството, при посещение на уеб страницата www.europastyle.eu създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина; сключване и изпълнение на договор от разстояние; индивидуализация на страна по договора; счетоводни цели; статистически цели; защита на информационната сигурност; изпълнението на договора т.е произвеждане на избрания продукт. изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание; обработката и свеждане до минимум на събираните данни; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. 3. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: от потребителите включва IP-адрес, дата, продължителност на достъпа в страницата, запитвания от потребителя, количество прехвърлени данни, гео локация, информация за операционната система и браузъра, ползвани от потребителя, както и името на уеб страницата, в случаите, в които е препратка към онлайн магазина www.europastyle.eu

4. Срок на съхранение на личните данни .

- Администраторите на дружеството съхраняват предоставените лични данни във връзка с направени онлайн поръчки на своите клиенти за срок от 5 години. Срокът има за цел да защити правните интереси на онлайн магазина www.europastyle.eu при съдебни или административни спорове с потребителите, а счетоводните документи се съхраняват в законоустановения срок. Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката. 5. Какви лични данни събираме от потребителите?

- При създаване на нов профил в онлайн магазина, за идентифициране и достъп до него – име, фамилия, e-mail адрес, парола. -При поръчка и/или договор за доставка на продукти от онлайн магазина – име, фамилия,e-mail адрес, телефон за връзка, държава, град, адрес за доставка, пощенски код . -При издаването на фактура се изисква име, адрес за фактура, адрес за доставка, e-mail адрес, използвано платежно средство, продукт им неговата стойност , дата. Съгласно нормативната уредба е възможно изискването и на други лични данни, кoгато това е необходимо.

6. “Бисквитки“ и други социални плъгини .

6.1. Какво е “Бисквитка”? “Бисквитката” (cookie) представлява малък текстови файл. Сайтовете, които посещавате онлайн, прехвърлят такъв тип файлове и времето, през което те ще бъдат съхранявани на хард диска на потребителите, зависи от типа „бисквитка”. “Бисквитките" не събират персонална информация за потребителите или такава записана на твърдия диск на компютъра или мобилното им устройство.

6.2. Какво правят “Бисквитките”?

- запазват предпочитаните настройки на потребителя при ползването на нашия онлайн магазин и осигуряват персонализирано и по-добро уеб съдържание - запазване на продуктите, добавени към кошница - показват персонализирани реклами, според продуктите или категориите към които потребителят е проявил интерес - помагат ни да направим сайта ни по-удобен за ползване и др.

6.3. Защо се използват „бисквитки” (cookies)? Бисквитките” се използват, за да съберат анонимна информация за потребителя в онлайн магазина като това ще спомогне да се оптимизира и адаптира съдържанието на уебсайта според неговите предпочитания.

6.4. Колко дълго остават бисквитките на устройството на потребителя? - Бисквитки на сесии – този тип „бисквитки” траят до затваряне на браузъра и не се запазват на твърдия диск на устройството. - Постоянни бисквитки – този тип „бисквитки” се съхраняват на твърдия диск на потребителя, докато не бъдат изтрити от него или докато не изтече срокът им. 6.5. Управление на “Бисквитките” Най-популярните уеб браузъри позволяват на потребителите да управляват бисквитките.

Потребителите имат възможност да приемат или отхвърлят бисквитките или само част от тях.

6.6. Какви бисквитки използваме ние? 
- Социални плъгини - Facebook, G+
- Facebook Custom Audience - група от фейсбук потребители, посетили вече нашия сайт. Чрез използването на Facebook Custom Audience ние имаме възможност да им показваме наши реклами във Facebook; 
- Google Analytics - нашият сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, собственост на Google Inc. ("Google"). Google Analytics използва бисквитки, които се съхраняват на компютъра на потребителя с помощта на които се анализира как той използва сайта ни; 
- Чрез натискане на бутона „Разбрах” потребителят приема, че е прочел и се съгласява с нашата политика за употреба на „бисквитки”

7. Разкриване на лични данни

-В конкретни случаи, само когато е необходимо,www.europastyle.eu може да разкрива определена лична информация на потребителите пред свои партньори, които са пряко свързани с предлаганите от онлайн магазина продукти. В този случай, www.europastyle.eu гарантира защитата на личните данни на своите клиенти от своите стратегически партньори.

-В случай, когато има установено нарушение на закон, при съдебен процес или възникнал спор, по заявка от обществени или правителствени органи в Република България или извън нея, www.europastyle.eu може да разкрие лична информация на потребителите. Ако личните данни са необходими за целите на националната сигурност, правоприлагането и при други проблеми от обществена значимост, то тогава те ще бъдат разкрити.

-При продажба или реорганизация дружеството е възможно прехвърлянето на лична информация на трета стрена. Освен това е възможно и разкриване на лични данни с цел защита на своите дейности или потребители, когато са нарушени правилата и общите условия на онлайн магазина.

www.europastyle.eu не прехвърля данни в трети страни, извън ЕС като правило

8. Защита на лични данни -Всички служители на www.europastyle.eu са задължени да опазват личните данни на своите клиенти, както и тяхната поверителност. Всички организационни и технически мерки за защитата на личните данни са в сила, а достъпът на служителите на онлайн магазина е ограничен до степен, която позволява извършване на техните работни задължения. -Онлайн магазинът www.europastyle.eu взима всички законни предпазни мерки, за да защити личната информация на своите потребители от кражба, загуба, злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, промяна или унищожаване.

9. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

9.1 Ако потребителите са предоставили лични данни на www.europastyle.eu могат по всяко време да: -проверяват актуалността и пълнотата на своята лична информация за контакт, когато влезнат в своя профил в онлайн магазина -изискат какви лични данни се обработват от www.europastyle.eu -изискат подходящо коригиране, блокиране или заличаване на лична информация -изискат преносимост на данните в структуриран и пригоден за машинно четене формат -откажат обработването на лични данни, свързани с електронен бюлетин или други маркетингови комуникации -възразят срещу обработването на личните данни, само когато има законови основания за това -упражнят правото си „да бъдат забравени“, като за това е необходимо да се свържат от своя личен профил с онлайн магазина или чрез изпращане на имейл до администраторите на онлайн магазина -подадат жалба в Комисия за защита на личните данни, ако считат, че техните права за защита на данните са нарушени.

9.2 В случай, че потребителят упражни правото си „да бъде забравен“, след като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, с изключение на : - E-Mail, IP адрес (за удостоверяване на правото „да бъде забравен“ потребител) -електронна поща, с която е извършена регистрацията - ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

10. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg